tesa utvecklar innovativa lösningar för diagnostikremsor för att testa diabetikers blodsockernivåer. De nya specialtejperna gör inte bara mätprocessen mer exakt och säkerställer en enklare hantering för patienterna, utan de optimerar även produktionsprocessen för tillverkaren av remsorna på samma gång.
In-vitro-diagnostik

In-vitro-diagnostik

tesa-produkter, som är särskilt framtagna för IVD-tillämpningar, uppfyller höga krav avseende funktionalitet och bearbetningsbarhet.