Bolagsledning och styrelse

Medlemmarna i bolagsledningen är gemensamt ansvariga för att leda företaget. Bolagsledningen har koncernens strategiska ledning, resursallokering, finansiella redovisning och rapportering, riskhantering och koncernledning som sitt främsta ansvarsområde.Country Manager tesa Nordic

Verkställande styrelse för tesa SE

Bolagsledning för tesa SE

Styrelse för tesa SE

Styrelsen för tesa SE består av sex medlemmar, som väljs av närvarande och representerade aktieägare på årsstämman. Styrelsemedlemmarna sitter under en period av fem år. När deras period är slut kan de väljas om. Styrelseordföranden väljs av styrelsens medlemmar.

Dr. Ulrich Schmidt
Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Dr. Martin Stark
Vice Chairman of the Supervisory Board tesa SE

Arunjai Mittal
Member of the Executive Board of Infineon Technologies AG

Michael Herz
Member of the Executive Board of maxingvest ag,
Chairman of the Supervisory Boards of Tchibo GmbH,
Member of Supervisory Board Beiersdorf AG, Merchant

Frank Ganschow
Works Council Chairman tesa SE

Matthias Locher
Supplier Developer tesa Werk Offenburg GmbH