Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy innehåller information om tesas behandling av dina personuppgifter. Tesa är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som framgår av denna personuppgiftspolicy. Tesa säkerställer i egenskap av personuppgiftsansvarig att all behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).Data Privacy Statement

 

1. Kontaktuppgifter

tesa AB
BOX 10275
434 23 Kungsbacka
Hallands län
Sverige
Telefon 0300-55350
http://www.tesa.se

 

2. Behandling av personuppgifter

Tesa behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter i samband med försäljning av produkter eller tjänster. Detta inkluderar all behandling som är nödvändig för att administrera kundförhållandet med dig.

Tesa behandlar även dina personuppgifter för att kunna rikta direktmarknadsföring till dig. Detta innefattar exempelvis att tesa skickar nyhetsbrev per e-post med erbjudanden på tesas produkter och tjänster. Du har alltid rätt att tacka nej till behandling för direktmarknadsföring, se punkt 7 nedan.

 

3. Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas inbegriper bland annat uppgifter om namn, telefonnummer, e-postadress, adress och IP-adress. För fullständig information om vilka personuppgifter som behandlas har du rätt att en gång per år begära tillgång till sådan information enligt vad som framgår av avsnitt 7 nedan.

 

4. Mottagare av personuppgifter

Dina personuppgifter kan, under förutsättning att det är nödvändigt, komma att lämnas ut till bolag inom tesa-koncernen eller till externa tjänsteleverantörer som handlar för tesas räkning. Exempel på sådan tjänsteleverantör kan vara en leverantör som möjliggör utskick av tesas nyhetsbrev.

Samtliga mottagare av personuppgifter är bundna att iaktta sekretess och kommer endast behandla dina personuppgifter i enlighet med tesas uttryckliga instruktion. Tesa kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon annan tredje part än sådan tjänsteleverantör enligt detta avsnitt 4. Du har rätt att en gång per år begära ut fullständig information om samtliga mottagare av dina personuppgifter, se avsnitt 7 nedan.

5. Cookies

Tesa använder cookies på sin hemsida. En Cookie är en liten textfil som sparas på din dator. För mer information om hur tesa använder cookies, se tesas Cookie Policy.

6. Sociala medier

När du är inne på tesas hemsida kan du välja om du vill överföra personuppgifter till sociala medier såsom Facebook, Google, Twitter och Pinterest. Detta innebär att personuppgifter aldrig kommer att överföras till sådana sociala medier automatiskt, utan endast efter ditt godkännande genom att du klickar på symbolerna för respektive socialt media. För undvikande av missförstånd, om du väljer att klicka på en sådan symbol för socialt media, godkänner du att din webbläsare kopplar upp mot det sociala mediets server och därmed skickar datatrafik till det sociala mediet. Respektive operatör av socialt media är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs på det sociala mediet. Tesa tar inte något ansvar för hur respektive socialt media behandlar dina personuppgifter. Information om hur dina personuppgifter behandlas hos respektive socialt media hittar du i länkarna nedan.

Facebook:        http://www.facebook.com/about/privacy/   

Google+:            https://www.google.com/policies/privacy/

Twitter:  http://twitter.com/privacy

Pinterest:           http://about.pinterest.com/privacy/

 

7. Dina rättigheter i förhållande till behandlingen

Du har i samband med behandling av dina personuppgifter alltid rätt att motsätta dig behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring enligt avsnitt 4. Du har även rätt att begära att personuppgifter om dig som är inkorrekta eller inaktuella raderas eller rättas.

För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkalla du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte tesa finner att det finns en annan legal grund för behandlingen.

Du har rätt att en gång per år begära ut fullständig information om vilka personuppgifter som behandlas, ingående information om varifrån dina personuppgifter hämtas, samt en lista över samtliga mottagare av dina personuppgifter.   

Begäran att (i) upphöra med direktmarknadsföring, (ii) rätta eller radera inkorrekta eller inaktuella personuppgifter, (iii) få tillgång till utökad information, eller (iv) återkalla samtycke enligt detta avsnitt 7 ska tillställas tesa skriftligen via e-post på de kontaktuppgifter som framgår av avsnitt 1 ovan.  

Läs mer